xgezginler.comXGezginler

xgezginler.com Profile

xgezginler.com

Title:XGezginler

Description:XGezginler XGezginler Full Program ?ndir | Full Programlar ?ndir | fullprogram ücretsiz Tüm Televizyon Kanallar?n?n WhatsApp Haber Numaralar? Merhabalar arkada?lar bu yaz?mda sizlere tüm televizyon ka

Keywords:

Discover xgezginler.com website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

xgezginler.com Information

Website / Domain: xgezginler.com
Website IP Address: 216.58.194.51
Domain DNS Server: ns1.isimtescil.net,ns2.isimtescil.net

xgezginler.com Rank

Alexa Rank: 8021766
existsite Rank: 2
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

xgezginler.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $1,888
Daily Revenue: $5
Monthly Revenue: $155
Yearly Revenue: $1,888
Daily Unique Visitors: 476
Monthly Unique Visitors: 14,280
Yearly Unique Visitors: 173,740

xgezginler.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

xgezginler.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control private, max-age=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server GSE
Date Wed, 21 Feb 2018 00:51:58 GMT

xgezginler.com Traffic Sources Chart

xgezginler.com Alexa Rank History Chart

xgezginler.com aleax

xgezginler.com Html To Plain Text

XGezginler Ana i?eri?e atla XGezginler Full Program ?ndir | Full Programlar ?ndir | fullprogram ücretsiz Recent Comments Ara Bu Blogda Ara Kay?tlar Fenerbah?e'de hedef: Emre Mor ve Mario Gomez! Mart 31, 2017 Fenerbah?e'de hedef: Emre Mor ve Mario Gomez! Bu sezon taraftarlar?n? mutlu edemeyen Fenerbah?e'de y?netim taraftar? heyecanland?racak ve tribüne ?ekecek transferler i?in ?imdiden dü?meye bast?.Sar?-Lacivertliler ?nce milli ma? i?in Türkiye'ye gelen Emre Mor'un menajeri ile ?stanbul'da bir g?rü?me yapm?? transfer teklifinde bulunmu?tu. Menajeri de bu teklife olumlu yakla?t??? gibi Emre'nin bonservisini elinde tutan Borussia Dortmund kulübü ile g?rü?ece?ini ifade etmi?ti.üAlman kulübü engel olmazsa Fenerbah?e Emre Mor'u 1 y?l boyunca kiral?k olarak katrdosuna katacak. Fenerbah?e y?netimi 2. teklifi ise yine tan?d?k bir isme yapt?. Ge?ti?imiz sezon Be?ikta?'?n ?ampiyonlu?unda büyük pay sahibi olan Mario Gomez i?in de teklif ger?ekle?tirildi. MENAJER TAMAM! SIRA WOLFSBURG'DA Bundesliga'da Wolfsburg'da forma giyen Mario Gomez'in menajeriyle de temasa ge?ildi ve teklif iletildi. Fenerbah?e, Wolfsburg ile de temasa ge?ecek. Fenerbah?e, UEFA ile… Payla? Ba?lant?y? al Facebook Twitter Pinterest Google+ E-posta Yorum G?nder Devam? En son yay?nlar Battlegrounds, 3 günde rekor k?rd?! Mart 31, 2017 Battlegrounds, 3 günde rekor k?rd?!23 Mart'ta erken eri?ime a??lan Battlegrounds rekor k?rd?. Battlegrounds 3 günde 11 milyon dolar kazand?rarak ?irketin yüzünü güldürmeyi ba?ard?. Steam üzerinde birka? gün ?nce yay?nlanan ve erken eri?ime giren Playerunknown’s Battlegrounds rekor k?r?yor!Destiny 2’den ilk fragman geldi! Baz? sorunlar? olsa da Battlegrounds, erken eri?im günü olan 23 Mart itibariyle Steam’i k?r?p ge?irdi. 67 bin aktif oyuncusu bulunan Battlegrounds, 3 günde 11 milyon dolar kazand?rmay? da ba?ard?.Battlegrounds en popüler oyun olma yolunda ?lk tek ba??na sat?lan Battle Royal tecrübesi olan Battlegrounds, bu k?sac?k süre i?erisinde kolayca Twitch’te en ?ok izlenen oyunlardan biri oldu. 150 bin ortalama izlenme ile platformun en ba?ar?l? oyunlar?ndan biri haline geldi. Son kalan?n kazand??? bir shooter oyunu olan Battlegrounds, oyuncular? 8 km’lik bir adaya b?rak?yor ve a?l?k oyunlar? ba?l?yor. Hi?bir silah olmadan ba?lad???n?z oyunda, silahlar?n yerini bulmal?, dü?… Payla? Ba?lant?y? al Facebook Twitter Pinterest Google+ E-posta Yorum G?nder Devam? ??p?atanl?k uygulamas? masaüstüne geldi Mart 31, 2017 ??p?atanl?k uygulamas? masaüstüne geldiPopülerler ??p?atanl?k uygulamas? Tinder, sadece bir mobil uygulamadan fazlas? olmak i?in yeni ad?mlar at?yor. Yeni duyurdu?u servisiyle Tinder, kullan?c? say?s?n? artt?rmay? planl?yor! Tinder art?k sadece bir mobil uygulama de?il. Daha ?nce sadece iOS ve Android platformlar?nda bulunan Tinder, uygulaman?n web versiyonunu bugün duyurdu.?nternet gizlili?i resmen sona eriyorTinder Online nedir? Tinder Online ad? verilen web servisi, telefonunda yeteri kadar haf?zas? olmayan kullan?c?lar i?in tasarlansa da tabi ki herkes i?in kullan?ma a??k. Tasar?m? Tinder’?n mobil uygulamas?na olduk?a benzeyen Tinder Online’a, Facebook üzerinden giri? yap?labildi?i gibi baz? ülkelerde SMS ile giri? ?zelli?i de deneniyor. Kayd?rma ?zelli?inin yerini sa?a veya sola sürüklemenin ald??? web sitesinde sohbet b?lümü, masaüstü g?rünüme uygun hale getirilmi?. Tinder Online ?u an Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, ?talya, Meksika, Filipinler ve ?svi?re’de test i?in… Payla? Ba?lant?y? al Facebook Twitter Pinterest Google+ E-posta Yorum G?nder Devam? ?nternet gizlili?i sona eriyor! Mart 31, 2017 ?nternet üzerinde güvenle dola?ma d?nemi sona eriyor. Haz?rlanan FFC y?netmeli?i, internet kullan?c?lar?n?n ki?isel verilerine kolayca ula??labilecek. Baz? haberler sizden binlerce kilometre uzakta ya?anm?? olsa da can?n?z? s?kabiliyor. ABD senatosu FCC y?netmeli?ini tamamen de?i?tiriyor. Yeni yasa tasar?s?yla beraber internet gizlili?i ve mahremiyeti sona erecek.Galaxy A7 2017 indirime girdi!Amerika art?k ki?isel verilere ula?abilecek ?nternet servis sa?lay?c?lar? ve ?ok say?da kurumu direkt etkileyen yeni y?netmelik ile Amerikan Hükümeti istedi?i bilgiye istedi?i zaman eri?ebilecek. Güvenlik gerek?e g?sterilerek, web ge?mi?inizden tutun da tüm ?zel yaz??malar?n?za kadar her ?ey ortaya ??kart?labilecek. FFC y?netmeli?i o kadar ucu a??k ki kullan?c? bilgileri sadece hük?mete de?il, internet servis sa?lay?c?lar ve di?er telekomünikasyon ?irketlerinin elinde olacak. Yani o noktadan sonras? birazdan da bu ?irketlerin insaf?na kalacak. Kullan?c?lar?n gizlilik ve mahremiyet haklar? ellerind… Payla? Ba?lant?y? al Facebook Twitter Pinterest Google+ E-posta Yorum G?nder Devam? Galaxy S8’in en ?arp?c? ?zelli?i ortaya ??kt?: DeX Mart 31, 2017 Galaxy S8’in en ?arp?c? ?zelli?i ortaya ??kt?: DeXGalaxy S8 etkili?i s?ras?nda ?ok konu?ulacak bir cihaz daha tan?t?ld?. DeX ad? verilen plaftorm Samsung Galaxy S8'i tam anlam?yla bir bilgisayara d?nü?türüyor. Samsung ak?ll? telefonlarda bilgisayar deneyimi sunma hedefine devam ediyor. Galaxy S8 ve S8 Plus’?n tan?t?m?n?n yap?ld??? etkinlikte sunulan DeX platformu bir devrimi de beraberinde getirecek gibi g?rünüyor.TELEFONU B?LG?SAYARA D?Nü?TüRüYOR Sarj platformuna benzeyen ve ?ok da büyük olmayan bu cihaz, üstünde 2 USB giri?i, 1 Ethernet portu ve HDMI ??k???na sahip. Bir bilgisayarda elzem olan tüm giri?leri üzerinde bar?nd?ran bu plaform, monit?r, klavye ve fare ba?land?ktan sonra telefonunuzu tamamen bir bilgisayar haline getiriyor. Micrsoft ve Adobe ile yap?lan anla?malar sayesinde Galaxy S8'de, PS Lightroom, Word, Excel ve PowerPoint gibi yaz?l?mlar kullan?labile?inden, bilgisayar? deneyimini sonuna kadar ya?atacak. Galaxy S8'li DeX platformunun, 100- 160 Dolar gibi … Payla? Ba?lant?y? al Facebook Twitter Pinterest Google+ E-posta Yorum G?nder Devam? Amazon, ABD’de ilk resmi drone teslimat?n? ger?ekle?tirdi! Mart 31, 2017 ?lk teslimat denemesini ?ngiltere’de yapan Amazon, ?imdi de ABD’deki halka a??k testini tamamlad?. Dev perakende firmas? Amazon.com, u?an drone'lar ile ürün teslimat? yapmay? ilk hayal eden ?irket de?il. ?u aralar tüm perakende firmalar? ve büyük online al??veri? siteleri, bu yenilik?i fikri nas?l pratik ?ekilde ger?ek hayata aktarabilece?ini dü?ünüyor. Amazon 2016'n?n Aral?k ay?nda ilk drone teslimat?n? ?ngiltere'de yapm??t?. ?imdi de ABD i?indeki ilk resmi drone teslimat?n? ger?ekle?tirdi ve hedefine bir ad?m daha att?.Perakende devi Walmart ma?azalar?nda drone kullanacak Amazon Prime Air isimli servis, Kaliforniya'daki Palm Springs'de düzenlenmekte olan bir Amazon konferansa bir paket ta??d?. MARS 2017 konferans?n?n kat?l?mc?lar?n?n sipari? etti?i bir kutu güne? kremini u?an drone ile g?nderen servis, b?ylece Amazon i?in bir ilki ger?ekle?tirdi. U?an drone'un ta??d??? ve hedefine gelince b?rak?p gitti?i kutu yakla??k 1,8 kilogram a??rl???nda. Zaten bu servis… Payla? Ba?lant?y? al Facebook Twitter Pinterest Google+ E-posta Yorum G?nder Devam? ?lüm ritüeli düzenleyen ?empanzeler cenaze t?reninin evrimsel k?ken...

xgezginler.com Similar Website

Domain WebSite Title
wcapn.org WCAPN - Home
bhgc.com.au Accomodation great ocean road | Barwon Heads accommodation - BHGC
eyecarewy.com Eyecare Associates of Wyoming: Optometrist, Eye Doctor in Gillette, WY - Home My title
hairafrica.co.za Premium Human Hair Extensions | Brazilian Weaves | Remy Hair | Clip in Hair | Keratin
airsoftriflerepair.com Home
aversaforher.com Aversa: An upscale women's clothing retailer Aversa - home
dnevni-list.ba Dnevni List | Va?a dnevna novina
gastron.hu Gastron.hu
lanopearlshop.com.au Official Lanopearl Online Shop - Australia's Skin Care
graphio-buro.com Graphio/büro-still グラフィオ/ビューロスタイル
texasdairy.com Welcome to Texas Dairy and Ag Review
uwfmrpcasper.com University of Wyoming Family Medicine
lockpickingforensics.com Lockpicking Forensics - Forensic & Investigative Locksmithing, Lockpicking, and Locksport
jamescampbellinsurance.com James Campbell Insurance Brokers, Uxbridge and Mt. Albert James Campbell
mega-hair-cabelo.com.br Mega Hair Rio de Janeiro - Alogamento com Mega Hair - Megahair de ?tima qualidade
index-china.com Online Casino - Gewinne und Verluste
jumpfloridaskydiving.com Jump Florida Skydiving, Tampa, Orlando
escova-progressiva.com Escova Progressiva | Cabelo Liso